Logo liten  Ring: 941 56 933  Logo liten

Susendal Bygdesag DA :        Org.nr. NO 982 722 462 MVA        bankkonto: 4530.12.66115

|
|
 

Velkommen til Bygdesaga.no 

 
 Bjorn ved saga

Susendal Bygdesag ble etablert i 2000 av fire bønder i Susendal. Man ser behovet for et nytt sagbruk i bygda etter at drifta av saga på Valli har stoppet opp. Sagbruksdrift har det vært i Susendal de siste hundre år, og behovet er fortsatt til stede.

Bedriften startet som et prøveprosjekt over to år med tilskudd fra Hattfjelldal kommune. Det ble kjøpt ei brukt Kara sag for traktordrift og bygd hus over denne. Prøveprosjektet viser at det er gode muligheter for å drive sagbruk i Susendal. 

Det planlegges utvidelse med nytt sagverk for elektrisk drift og bygging av trelastlager. Med tilskudd fra Innovasjon Norge samt et tilskudd fra Statskog, blir det i 2003 kjøpt en ny Kara Master sag med oversag, bakgutt og elektronisk stillmaskin. Det ble også bygd et lager på 250 m2 med oppholdsrom og kontor. Kjernevirksomheten blir etter hvert å sage laftetømmer til Børgefjell Laft og leiesaging. Frem til desember 2009 har saga hvert drevet av et dieselaggregat. Sommeren 2009 ble det i samarbeid med Helgelandskraft, gravd ned el-kabler og tomt for ny trafo for å få god og sikker strømtilførsel.

temp0057_button

 

temp0057_boxfade

Kontakt oss

Daglig leder
Terje Daleng
478 05 277
tdaleng@online.no

Styreleder
Tore Skundberg
478 58 061
toreskun@start.no

Styremedlem
Kay Bolstad
915 47 058
kbolstad@online.no

Styremedlem
Bjørn Bråten
478 56 834
iverslie@gmail.com